REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Мала соларна фотонапонска електрана „Браварија Пиле“

21.10.2022.

„Браварија Пиле“ друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Трн-Лакташи, поднијело је дана 19.08.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за издавање сертификата за производно постројење која користи обновљиви извор енергије за Малу соларну фотонапонску електрану „Браварија Пиле“, Општина Лакташи…

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСФЕ Браварија Пиле (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСФЕ Браварија Пиле (латиница)

 

Copyright © 2024