REERS

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Јавне набавке

Набавка услуге превентивног физичког обезбјеђења пoслoвнe згрaдe Рeгулaтoрнe кoмисиje

14.02.2022.

Позив за достављање понуда за набавку услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству током 2022. године

31.01.2022.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2022. године

28.01.2022.

Набавка самостојећег мрежног копир апарата

03.12.2021.

Набавка путничког моторног возила

03.12.2021.

Конкурентски захтјев за набавку електричне енергије

15.11.2021.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

08.11.2021.

Одржавање апликативног и системског софтвера за електронски систем за управљање документацијом

16.09.2021.

Обавјештење о набавци горива за путничка моторна возила Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

08.03.2021.

Позив за достављање понуда за набавку услуге котизације за учешће на семинарима, савјетовањима, симпозијима, конгресима и стручним обукама до истека 2021. године

25.02.2021.
Copyright © 2023