REERS

Obrasci

Obrasci za pokretanje tarifnog postupka

Zahtjev za odobrenje cijena na pragu elektrane (2015).

Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema

Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje

Zahtjev za odobrenje naknade za priključenje


Obrasci za izdavanje dozvola

Zahtjev za proizvodnju električne energije

Zahtjev za distribuciju električne energije

Zahtjev za snabdijevanje tarifnih kupaca električnom energijom

Zahtjev za trgovinu i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

Zahtjev za izgradnju elektroenergetskih objekata

Zahtjev za izmjenu ili dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za prenos dozvole za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za oduzimanje dozvole

Izjava o prihvatanju visine i rasporeda uplate regulatorne naknade

Izjava o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka


Obrasci uz Pravilnik o izdavanju sertifikata

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje u protekloj kalendarskoj godini

Zahtjev za izdavanje sertifikata za efikasno kogenerativno proizvodno postrojenje

Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljive izvore energije

Zahtjev za produženje važenja sertifikata za proizvodno postrojenje


Obrasci uz Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Prilog 1.1 Obrazac 03.03.EK – Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj – Efikasna kogeneracija

Prilog 1.2 Obrazac 03.03.OIE – Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj – Obnovljivi izvori energije

Prilog 1.3 Izjava 03.05.IZ – uz Zahtjev za odobrenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Prilog 1.4 Izjava 03.06.IZ – uz Zahtjev za ostvarenje prava na podsticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji

Prilog 1.5 Obrazac 03.07.OSP – Zahtjev za odobrenje troškova za rad Operatora sistema podsticaja

Prilog 2 Obrazac 03.04. OIE i EK – Zahtjev za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj


Obrasci uz Pravilnik o izdavanju garancija o porijeklu električne energije

Obrazac zahtjeva za početak postupka izdavanja garancija o porijeklu električne energije

Obrazac zahtjeva za izdavanje garancija o porijeklu električne energije

Obrazac zahtjeva za prenošenje garancija o porijeklu električne energije

Obrasci za pokretanje tarifnog postupka

Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnog sistema prirodnog gasa

Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje prirodnim gasom u RS

Zahtjev za odobrenje cijena za korisnike transportnog sistema prirodnog gasa

Zahtjev za odobrenje cijene za operatera transportnog sistema prirodnog gasa

Tehnički obrasci za transport prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za transport prirodnog gasa

Tehnički obrasci za upravljanje sistemom za transport prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za upravljanje sistemom za transport prirodnog gasa

Tehnički obrasci za distribuciju prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za distribuciju prirodnog gasa

Tehnički obrasci za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Finansijski i pomoćni obrasci za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Tehnički obrasci za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom


Obrasci za izdavanje dozvola

Zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodnju prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije i upravljanja distributivnim sistemom prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za skladištenje i upravljanje sistemom za skladištenje prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom

Zahtjev za izdavanje dozvole za snabdijevanje prirodnim gasom u obavezi javne usluge

Zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni gas

Zahtjev za izmjenu ili dopunu dozvole za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za prenos dozvole za obavljanje djelatnosti

Zahtjev za oduzimanje dozvole

Izjava o prihvatanju visine i rasporeda uplate regulatorne naknade

Izjava o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka


Obrasci za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa

Zahtjev za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa – VLASNIČNO RAZDVAJANJE

Zahtjev za certifikaciju – NEZAVISNI OPERATER SISTEMA prirodnog gasa

Zahtjev za certifikaciju – NEZAVISNI OPERATER TRANSPORTA prirodnog gasa


Obrasci za izgradnju direktrnog gasovoda

Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za izgradnju direktnog gasovoda

Copyright © 2020