REERS

Obrasci

Obrasci za pokretanje tarifnog postupka

 Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za javno snabdijevanje

Zahtjev za odobrenje cijena na pragu elektrane (2015).

Zahtjev za odobrenje tarifnih stavova za korisnike distributivnih sistema

Zahtjev za odobrenje naknade za priključenje


Obrasci za izdavanje dozvola

Zahtjev za proizvodnju električne energije

Tabela 1 – Opšti tehnički i energetski parametri hidroelektrane

Tabela 2 – Opšti tehnički i energetski parametri termoelektrane

Tabela 3 – Opšti tehnički i energetski parametri vjetroelektrane

Tabela 4 – Opšti tehnički i energetski parametri solarne elektrane

Tabela 5 – Opšti tehnički i energetski parametri elektrane

Zahtjev za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom električne energije

Zahtjev za distribuciju i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom električne energije

Zahtjev za snabdijevanje i trgovinu električnom energijom

Zahtjev za izmjenu dozvole

Zahtjev za oduzimanje dozvole

Izjava o prihvatanju visine i rasporeda uplate regulatorne naknade

Izjava o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka


Obrasci uz Pravilnik o izdavanju sertifikata

Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje OIE proizvođač(OB.SPP.04.01.)

Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje kupac-proizvođač (OB.SPP.04.02.)

Zahtjev za izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje ZOE (OB.SPP.04.03.)

Zahtjev za produženje sertifikata za proizvodno postrojenje (OB.SPP.04.04.)

Zahtjev za prenos sertifikata za proizvodno postrojenje (OB.SPP.04.05.)

Zahtjev za izmjenu sertifikata za proizvodno postrojenje (OB.SPP.04.06.)

 


Obrasci uz Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora električne energije

Obrazac zahtjeva za odobrenje prava na podsticaj

Obrazac zahtjeva za odobrenje preliminarnog prava na podsticaj

Prilog uz Pravilnik_Izjava 1

Prilog uz Pravilnik_Izjava 2

Obrazac zahtjeva za odobrenje troškova za rad operatora sistema podsticaja


Obrasci uz Pravilnik o izdavanju garancija o porijeklu električne energije

Obrazac zahtjeva za početak postupka izdavanja garancija o porijeklu električne energije

Obrazac zahtjeva za izdavanje garancija o porijeklu električne energije

Obrazac zahtjeva za prenošenje garancija o porijeklu električne energije

Obrasci za pokretanje tarifnog postupka

Tehnički obrasci za transport prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za transport prirodnog gasa

Tehnički obrasci za upravljanje sistemom za transport prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za upravljanje sistemom za transport prirodnog gasa

Tehnički obrasci za distribuciju prirodnog gasa

Finansijski i pomoćni obrasci za distribuciju prirodnog gasa

Tehnički obrasci za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Finansijski i pomoćni obrasci za snabdijevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom

Tehnički obrasci za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom


Obrasci za izdavanje dozvola

Zahtjev za izdavanje dozvole za proizvodnju prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za distribuciju i upravljanje distributivnim sistemom prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za skladištenje i upravljanje sistemom za skladištenje prirodnog gasa

Zahtjev za izdavanje dozvole za trgovinu i snabdijevanje prirodnim gasom

Zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje postrojenjem za utečnjeni prirodni gas

Zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje postrojenjem za komprimovani prirodni gas

Zahtjev za izmjenu dozvole

Zahtjev za oduzimanje dozvole

Izjava o prihvatanju visine i rasporeda uplate regulatorne naknade

Izjava o tačnosti i vjerodostojnosti dostavljenih podataka

 

 


Obrasci za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa

Zahtjev za certifikaciju operatera transportnog sistema prirodnog gasa – VLASNIČNO RAZDVAJANJE

Zahtjev za certifikaciju – NEZAVISNI OPERATER SISTEMA prirodnog gasa

Zahtjev za certifikaciju – NEZAVISNI OPERATER TRANSPORTA prirodnog gasa


Obrasci za izgradnju direktnog gasovoda

Zahtjev za izdavanje prethodnog odobrenja za izgradnju direktnog gasovoda

Copyright © 2024