REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 4“

31.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 3“

31.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 2“

31.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Билећа 1“

31.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Солар 4“

30.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Љубиње 3Ј 142 kWp“

30.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Солар 4“

30.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „Љубиње 3Ј 142 kWp“

30.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Делта“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 5“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Делта“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 2“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 4“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 1“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 3“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 5“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 4“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 3“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 2“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 1“

27.12.2019.
Copyright © 2024