REERS

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Отоке 1“

18.12.2019.

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев подносиоца Мала хидроелектрана „Отоке 1“ Славко Пиљић с.п. Шипово за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, коришћењем енергије водотока ријеке Јањ, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Отоке 1“ Шипово, због некомплетности…

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Отоке 1 (ћирилица)

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Отоке 1 (латиница)

Copyright © 2024