REERS

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Штедрић 1“

18.12.2019.

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев подносиоца „ZEMX“ д.о.о. Сребреница, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, коришћењем енергије водотока ријеке Штедрић, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Штедрић 1“, које се гради на подручју села Башићи, к.о. Дервента, општина Милићи, због некомплетности…

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Штедрић 1 (ћирилица)

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ Штедрић 1 (латиница)

Copyright © 2024