REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије у МСЕ „Турменти 4“

28.04.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије у МСЕ „Солар 5“

28.04.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије у МСЕ „Турменти 3“

28.04.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије у МСЕ „Тесла 3“

28.04.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије у МСЕ „Солар 4“

28.04.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије у МСЕ „Тривас“

28.04.2020.

Закључак о рјешавању спора – Јовић Милош, Бања Лука

16.04.2020.

Закључак о рјешавању спора – Кривокућа Мићо, Бања Лука

16.04.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Бесједа 2“

16.04.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Бесједа 1“

16.04.2020.

Закључак о додатном јавном разматрању – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у МХЕ „Главица“

16.04.2020.

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ – „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука

16.04.2020.

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – „LE TRADING BH” д.о.о.

15.04.2020.

Закључак о рјешавању спора: Гагула Фрањо, Бања Лука

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – „Marinković commerce“ д.о.о. Бања Лука

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ђаковић Славица, Прњавор

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – Полић Бранко, Бања Лука

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – Каурин Ивица, Бања Лука

26.03.2020.

Закључак о рјешавању спора – „МИБ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Рогатица

26.03.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Клобучарица“

26.03.2020.
Copyright © 2021