REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања жалбе по захтјеву Миленке Сушић из Требиња

04.10.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Hidraulika flex 2“

30.09.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Hidraulika flex 1“

30.09.2021.

Закључак о рјешавању спора – Удружење „Балтазар“, Бања Лука

20.09.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 8“

20.09.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 7“

20.09.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Језеро 6“

20.09.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 5“

20.09.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај у производном постројењу – МСЕ „Текстил Дијана“

20.09.2021.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Солар 4“

20.09.2021.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Х.Г.Е.“ д.о.о. Бања Лука

17.09.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Језеро 8“

10.09.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Језеро 7“

10.09.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Језеро 6“

10.09.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Језеро 5“

10.09.2021.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МСЕ „Рамићи“

07.09.2021.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МХЕ „Говза Б-Г-1-Јелеч“

07.09.2021.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МСЕ „Инцел“

07.09.2021.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – СФЕ „Подроманија 3“

07.09.2021.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МСЕ „Угљевик“

07.09.2021.
Copyright © 2022