REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Симић Мирко, Бања Лука

06.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Пајић Божана, Бања Лука

06.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Комљеновић Даница и Дарко, Бања Лука

06.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Црква Светог Василија Острошког, Бања Лука

06.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Кекић Стана, Бања Лука

06.07.2020.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енерије у производном постројењу – МХЕ „Медна“

03.07.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Медош“

03.07.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије за производно посројење – МХЕ „Штедрић 1“

03.07.2020.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу – МХЕ „Медош“

02.07.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МХЕ „Запеће“

23.06.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МХЕ „Отоке 1“

23.06.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за Когенеративно производно постројење на биомасу „Нова топлана“

23.06.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Војскова“

23.06.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Ситонија“

23.06.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производноом постројењу – МХЕ „Голубача“

23.06.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Главица“

23.06.2020.

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – Мишић Зоран, Бијељина

19.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Тркуља Давор, Бања Лука

19.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Дакић Миленко, Бања Лука

19.06.2020.

Закључак о прекидању поступка издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Миљацка“

18.06.2020.
Copyright © 2021