REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Анто Домазет, Бања Лука

31.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Јовановић Жарко, Бања Лука

20.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Слијепчевић Душко, Челинац

20.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Марко и Лука Бањац, Бања Лука

20.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Бањац Мирослав, Бања Лука

20.07.2020.

Закључак о провођењу тарифног поступка и одржавању јавне расправе – „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик

17.07.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Брестовчина-хала“

16.07.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Стопани 2“

16.07.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Касарна 1“

16.07.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Медна“

07.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Симић Мирко, Бања Лука

06.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Пајић Божана, Бања Лука

06.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Комљеновић Даница и Дарко, Бања Лука

06.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Црква Светог Василија Острошког, Бања Лука

06.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Кекић Стана, Бања Лука

06.07.2020.

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу електричне енерије у производном постројењу – МХЕ „Медна“

03.07.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Медош“

03.07.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије за производно посројење – МХЕ „Штедрић 1“

03.07.2020.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу – МХЕ „Медош“

02.07.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МХЕ „Запеће“

23.06.2020.
Copyright © 2021