REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – Акционарско друштво „Рафинерија нафте Брод“

19.02.2021.

Закључак о рјешавању спора – „Casamassima“ д.о.о. Бања Лука

04.02.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Миљацка“

29.01.2021.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Котор Варош“

29.01.2021.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Јабланица“

29.01.2021.

Закључак о рјешавању спора – Петковић Синиша и Божић Петковић Јелена, Бања Лука

28.01.2021.

Закључак о рјешавању спора – Никић Слободан, Брчко

28.01.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕТМах 4“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕТМах 3“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Хотовље 1“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Самар“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 1“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 3“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 6“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 2“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 8“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 4“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 7“

27.01.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Језеро 5“

27.01.2021.
Copyright © 2022