REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – СФЕ „Подграб 1“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Мадра 2“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Џунгла“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Верано“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – СЕ „Неутрон 1“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Woll“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – СЕ „Мартић“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МХЕ „Жежеља“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Тесла 1“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Фратело 2“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – „Фотонапонска-соларна електрана 37 кWp“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Солар 1“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Новаковићи“

15.04.2019.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије – МСЕ „Мадра 1“

15.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећа 1“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећа 2“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећа 3“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећа 4“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећанка 2“

05.04.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије – МСЕ „Билећанка 1“

05.04.2019.
Copyright © 2021