REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу СЕ „Еко енергетика 3“

07.02.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 4“

07.02.2019.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у СЕ „Еко енергетика 5“

07.02.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Клобучарица“

22.01.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

22.01.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Крупац“

22.01.2019.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Сунце 1“

22.01.2019.
Copyright © 2021