REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Озон 3”

25.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Озон 2”

25.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење Мала соларна електрана „Озон 1”

25.03.2021.

Рјешење о давању сагласности на „Опште услове за снабдијевање природним гасом” Акционарском друштву „Рафинерија нафте Брод“

25.03.2021.

Рјешење о издавању дозволе за трговину и снабдијевање природним гасом – „Рафинерија нафте Брод“ а.д. Брод

25.03.2021.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Остоја Ждрња, Мркоњић Град

24.03.2021.

Рјешење о измјени дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ, МХ „Електропривреда Републике Српске“ М.П. А.Д. Требиње

24.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Биогасну електрану „BUFFALO ENERGY GOLD – MG”

23.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за Малу хидроелектрану „Крупац”

23.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Торич 4“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Херц 3“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Малтекс 2“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Обале 3“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Обале 2“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Обале 1 „

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 4“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 3“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 2“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 1“

15.03.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – Фотонапонска соларна електрана „250 kWp Братунац“

15.03.2021.
Copyright © 2023