REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Ђукић Данијел, Приједор

31.03.2022.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – ФСЕ „ЖИЖА“

22.03.2022.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Елтинг НН“

22.03.2022.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – ФСЕ „Јошавка“

22.03.2022.

Рјешење о давању сагласности на Цјеновник нестандардних услуга оператора дистрибутивног система у Републици Српској

22.03.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ Привредно друштво за производњу електричне енергије а.д. Лакташи

21.03.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ОиЕ БиМ“ д.о.о. Пале

21.03.2022.

Закључак о рјешавању спора – Драган Симић, Бања Лука

21.03.2022.

Закључак о рјешавању спора – „STUDIO DESING“ д.о.о. Бања Лука

21.03.2022.

Закључак о рјешавању спора – Петра Миловановић, Бања Лука

21.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Братач 9“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Луг 8“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Луг 7“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Луг 4“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ХС 5“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ХС 2“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ХС 1“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 9“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 8“

11.03.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 7“

11.03.2022.
Copyright © 2022