REERS

Одлуке и закључци

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари

19.08.2022.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Црквина“

19.08.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ECO ENERGY“ д.о.о. Требиње

18.08.2022.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Милан Петровић из Бање Луке

05.08.2022.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Бранко Пејаковић из Челинца

05.08.2022.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Taтјана Обрадовић из Бање Луке

05.08.2022.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку, Милица Чорни из Бање Луке

05.08.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Студена 2“

04.08.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Студена“

04.08.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Иломска“

04.08.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Дивич“

04.08.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Месићи Нова“

22.07.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Богатићи – Нова“

22.07.2022.

Закључак о рјешавању спора – Франко Џеп д.о.о. Бијељина

22.07.2022.

Закључак о рјешавању спора – Марчетић Милан, Бања Лука

22.07.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Правилника о регулацији квалитета снабдијевања електричном енергијом

19.07.2022.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Отоке 1“

18.07.2022.

Рјешење о одбијању Захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Петрово 2“

15.07.2022.

Рјешење о одбијању Захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Петрово 1“

15.07.2022.

Закључак о провођењу тарифног поступка и јавном разматрању

15.07.2022.
Copyright © 2023