REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Ламинци 1“

24.12.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Сунце 3“

24.12.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење у МСЕ „Стјепић“

24.12.2020.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Бочац 2“

18.12.2020.

Рјешење о утврђивању права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованим откупним цијенама за дио електричне енергије у МХЕ „Дивич“

17.12.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

17.12.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

17.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – „Фотонапонска соларној електрани 250 kWp Братунац“

10.12.2020.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

04.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „ИНОКС“

04.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „ХЕРЦ 2“

04.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „ХЕРЦ 1“

04.12.2020.

Рјешење о утврђивању потребног годишњег прихода за обављање дјелатности производње електричне енергије – „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик

04.12.2020.

Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије у Хидроелектрани „Богатићи Нова“

04.12.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Бочац 2“

04.12.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „ПАВИЋЕВИЋ 3“

04.12.2020.

Закључак о рјешавању спора – Вулић Божана, Бања Лука

04.12.2020.

Рјешење о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – Акционарско друштво за транспорт и управљање транспортним системом природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и Мишљење 02/20 Секретаријата Енергетске заједнице – Цертификација Гас Промета

23.11.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Богатићи Нова“

19.11.2020.

Рјешење о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

19.11.2020.
Copyright © 2021