REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Томишић Госпана, Лакташи

27.08.2020.

Закључак о рјешавању спора – Стојановић Милан, Котор Варош

27.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 4“

20.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 3“

20.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 2“

20.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 1“

20.08.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Будисавље“

20.08.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „Будисавље“

10.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у Фотонапонској електрани „Сунце 4”

07.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у Фотонапонској електрани „Сунце 3”

07.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Дијамант”

07.08.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Штедрић 1“

07.08.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Стопани 2”

07.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 5“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 4“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 3“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 2“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 1“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Зелени Јадар“

03.08.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Дренова“

03.08.2020.
Copyright © 2021