REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

19.03.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Клобучарица“

17.03.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

16.03.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у производном постројењу МХЕ „Главица“

13.03.2020.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за продужење прелиминарног права на подстицај – СЕ „Будисавље“

12.03.2020.

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „МТЕЛ ТКЦ ТРЕБИЊЕ“

12.03.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Миљацка“

12.03.2020.

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – СЕ „Будисавље“

12.03.2020.

Закључак о одбацивању Захтјева за одобрење тарифних ставова за снабдијевање природним гасом у Републици Српској – „САРАЈЕВО ГАС“ а.д. Источно Сарајево

04.03.2020.

Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

03.03.2020.

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период од 01.01.2020.-31.03.2020. године

27.02.2020.

Закључак о исправци рјешења – МХЕ „БК2“

24.02.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Јелеч“

18.02.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 2“

18.02.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Тромеђа 1“

18.02.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Тромеђа 2“

14.02.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Тромеђа 1“

14.02.2020.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – ФСЕ „250 kWp Братунац“, Д.O.O. „Green Energy-R“ Братунац

14.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ђемил Хусић, Челинац

13.02.2020.

Закључак о рјешавању спора – Ђурић Борка, Бања Лука

13.02.2020.
Copyright © 2021