REERS

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „М ФАРМ“ д.о.о.

26.01.2023.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 26.01.2023. године, у Требињу, донијела је…

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – М ФАРМ д.о.о. (ћирилица)

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – М ФАРМ д.о.о. (латиница)

Copyright © 2024