REERS

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „GREEN ENERGY“ д.о.о.

28.12.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 60. редовној сједници, одржаној 28.12.2022. године, у Требињу, донијела је…

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – GREEN ENERGY д.о.о. (латиница) Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – GREEN ENERGY д.о.о. (ћирилица)

 

Copyright © 2024