REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње

30.12.2021.

Рјешење о престанку важења Рјешења о продужењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Браварија Пиле“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Сандић“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Ребић“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Жепинић“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Петрово 2“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Петрово 1“

27.12.2021.

Закључак о обустављању поступка по Захтјеву за продужење прелиминарног права на подстицај – СФЕ „Текстил Дијана“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Батковићи 4“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Батковићи 3“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Батковићи 2“

27.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Батковићи 1“

27.12.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Месићи – Нова“

24.12.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за измјену дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Богатићи Нова“

24.12.2021.

Рјешење о укидању рјешења о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Братач 1“ – МСЕ „Братач 8“ и МСЕ „Братач 10“

13.12.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „XT Solar 1“

13.12.2021.

Рјешење о одобрењу дјелимичног прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Мируше 10“

13.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Мируше 9“

13.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Мируше 8“

13.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Мируше 7“

13.12.2021.
Copyright © 2023