REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „MADRA 4“

27.08.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „MADRA 3“

27.08.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – Биогасна електрана „BUFFALO ENERGY GOLD – MG“

25.08.2021.

Закључак о рјешавању спора – Вученовић Радован, Бања Лука

24.08.2021.

Закључак о рјешавању спора – Катић Свјетлана, Бања Лука

24.08.2021.

Закључак о рјешавању спора – Ћосо Милан, Бања Лука

24.08.2021.

Закључак о рјешавању спора – Мрихин Горан, Бања Лука

23.08.2021.

Закључак о рјешавању спора – Галић Драшко, Бања Лука

23.08.2021.

Закључак о рјешавању спора – Велибор Слијепчевић, Прњавор

23.08.2021.

Закључак о рјешавању спора – „ДРАГИША КОМЕРЦ“ д.о.о. Бања Лука

23.08.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Солар 4“

23.08.2021.

Рјешење о давању сагласности на Опште услове за снабдијевање природним гасом – „ОПТИМА ГРУПА“ д.о.о. Бања Лука

20.08.2021.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ОПТИМА ГРУПА“ д.о.о.

20.08.2021.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт правилника о измјенама Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из ОИЕ или у ефикасној когенерацији

20.08.2021.

Рјешење о одобрењу права на обавезан откуп по принципу нето мјерења за производњу електричне енергије – СЕ Дом здравља „Свети Лука“ Билећа

26.07.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Жираја II“

22.07.2021.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања прироним гасом – „ОПТИМА Група“ Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Бања Лука

22.07.2021.

Закључак о обустављању поступка по захтјевима за одобрење прелиминарног права на подстицај – Соларна фотонапонска електрана „Берковићи 1“ – „Берковићи 14“

19.07.2021.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Хотовље“

16.07.2021.

Рјешење о издавању претходног одобрења за изградњу директног гасовода – „Рафинерија нафте Брод“ А.Д.

16.07.2021.
Copyright © 2022