REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Хотовље“

03.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 4“

03.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 3“

03.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 2“

03.12.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“

03.12.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Богатићи Нова“

02.12.2021.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

26.11.2021.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система

24.11.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Војскова“

18.11.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Зелени Јадар“

18.11.2021.

Закључак о одбацивању захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Пакленица“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Пађени 1“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Продукт 2“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „XT Solar 2“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Тесла 4“

18.11.2021.

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, „Кладари 2“, „Кладари 3“ и „Кладари 4“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, МСЕ „Кладари 2“ , МСЕ „Кладари 3“ и МСЕ „Кладари 4“

18.11.2021.

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, МСЕ „Мируше 2“, МСЕ „Мируше 3“, МСЕ „Мируше 4“, МСЕ „Мируше 8“, МСЕ „Мируше 9“ и МСЕ „Мируше 10“

18.11.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, МСЕ „Мируше 2“, МСЕ „Мируше 3“, МСЕ „Мируше 4“, МСЕ „Мируше 8“, МСЕ „Мируше 9“ и МСЕ „Мируше 10“

18.11.2021.

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Мируше 5“, МСЕ „Мируше 6“ и МСЕ „Мируше 7“

18.11.2021.
Copyright © 2022