REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Жељко Диздар, Бања Лука

18.09.2020.

Закључак о рјешавању спора – Радован Јандрић, Шипово

18.09.2020.

Закључак о покретању поступка измјене Дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом

18.09.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња 1“

07.09.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Бесједа 2“

07.09.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МСЕ „Бесједа 1“

07.09.2020.

Закључак о рјешавању спора – Миловановић Дејан, Бања Лука

03.09.2020.

Закључак о рјешавању спора – „ОНОГОШТ“ д.о.о. Соколац

27.08.2020.

Закључак о рјешавању спора – Томишић Госпана, Лакташи

27.08.2020.

Закључак о рјешавању спора – Стојановић Милан, Котор Варош

27.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 4“

20.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 3“

20.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 2“

20.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „РНБ Солар 1“

20.08.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Будисавље“

20.08.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „Будисавље“

10.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у Фотонапонској електрани „Сунце 4”

07.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у Фотонапонској електрани „Сунце 3”

07.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Дијамант”

07.08.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Штедрић 1“

07.08.2020.
Copyright © 2021