REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење – СЕ Дом здравља „Свети Лука“

10.11.2020.

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – „GRAND TRADE“ д.о.о. Бања Лука

06.11.2020.

Закључак о рјешавању спора – Александар Тодоровић, Мркоњић Град

06.11.2020.

Закључак о рјешавању спора – Јовановић Вељко, Градишка

23.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „SEECO 3“

23.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „SEECO 2“

23.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „SEECO 1“

23.10.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

23.10.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Дијамант 2“

23.10.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Дијамант 3“

23.10.2020.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Дивич“

23.10.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Дивич“

16.10.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Касарна 1“

15.10.2020.

Рјешење о издавању дозволе за изградњу – МХЕ „Медош 1“

15.10.2020.

Закључак о рјешавању спора – Милијевић Ранко, Костајница

05.10.2020.

Закључак о рјешавању спора – Чекић Сања, Градишка

05.10.2020.

Закључак о рјешавању спора – „ZEPTER INTERNATIONAL KD“ д.о.о. Козарска Дубица

02.10.2020.

Закључак о рјешавању спора – БП „Драгстес“ д.о.о. Брчко

02.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Касарна 1“

02.10.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Дијамант 3“

02.10.2020.
Copyright © 2021