REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Стјепић“

30.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Ламинци 1“

30.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Зрак 5“

30.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Зрак 4“

30.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Зрак 3“

30.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Зрак 2“

30.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Зрак 1“

30.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Сунце 4“

30.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Торич 4“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Продукт 1“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Обале 3“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Обале 2“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Обале 1“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Хидраулика флекс 2“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Хидраулика флекс 1“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Бела 1“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Браварија Пиле 1“

29.12.2020.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Ранко Ивановић, Лакташи

29.12.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Сунце 4“

29.12.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Сунце 3“

29.12.2020.
Copyright © 2021