REERS

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у РС

20.03.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 90. редовној сједници, одржаној 19. марта 2024. године, у Требињу, донијела je…

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у РС (ћирилица)

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у РС (латиница)

Copyright © 2024