REERS

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ „Жиљево 14“

27.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 100. редовној сједници, одржаној 25. јун 2024. године, у Требињу, донијела…

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ Жиљево 14 (латиница)

Рјешење о одобрењу ППП – МСЕ Жиљево 14 (ћирилица)

 

Copyright © 2024