REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Maltex 1“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Мадра 4“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Мадра 3“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 10“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 9“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 8“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 7“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 6“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 5“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 4“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 3“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 2“

05.03.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Геонова 1“

05.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ХТ Солар 2“

05.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ХТ Солар 1“

05.03.2021.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности транспорта и управљање транспортним системом природног гаса – „ГАС-ПРОМЕТ“ А.Д. Пале

04.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Штедрић 1“

22.02.2021.

Закључак о рјешавању спора – Јурошевић Миладин, Зворник

22.02.2021.

Закључак о рјешавању спора – Заједница етажних власника у улици Рајка Боснића, Бања Лука

22.02.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Луг 10“

19.02.2021.
Copyright © 2021