REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт Правилника о снабдијевању и промјени снабдјевача

18.06.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ЕЛИНГ ЖИЦА 2“

15.06.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „ЕЛИНГ ЖИЦА“

15.06.2021.

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај – ФЕ „Тули 1“ – ФЕ „Тули 4“

15.06.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – ФЕ „Тули 1“ – ФЕ „Тули 4“

15.06.2021.

Закључак о спајању захтјева за одобрење прелиминарних права на подстицај – СФЕ „Берковићи 1“ – СФЕ „Берковићи 14“

15.06.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – СФЕ „Берковићи 1“ – СФЕ „Берковићи 14“

15.06.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Бук Челинац“

15.06.2021.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Јабланица“

14.06.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Прелив“

14.06.2021.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова

11.06.2021.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт рјешења о издавању претходног одобрења за изградњу директног гасовода – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

10.06.2021.

Закључак о одржавању јавне расправе – Нацрт измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

10.06.2021.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Бочац 2“

09.06.2021.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Браварија Пиле 1“

28.05.2021.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење – МХЕ „Прелив“

28.05.2021.

Закључак о утврђивању да Удружење Еко центар Чајниче, нема властито право нити правни интерес да као странка учествује у поступку издавања сертификата за производно постројење Мала хидроелектрана „Прелив“

28.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Ковачић Слободанка, Бања Лука

28.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Мирослав Вујаковић, Бања Лука

28.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Милош Дудаковић, Бања Лука

28.05.2021.
Copyright © 2021