REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о утврђивању привремене регулаторне накнаде за период од 01.01.2023.-31.03.2023.године

30.01.2023.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „М ФАРМ“ д.о.о.

26.01.2023.

Одлука о висини референтне тржишне цијене електричне енергије у систему подстицаја

19.01.2023.

Рјешење о предузимању мјера, број 01-20-1/23/Р-61-3

18.01.2023.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење права на подстицај – МФЕ „Браварија Пиле“

18.01.2023.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Јована“

18.01.2023.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСФЕ „Петрово 2“

29.12.2022.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСФЕ „Петрово 1“

29.12.2022.

Рјешење о предузимању мјера након обављене редовне надзорне провјере – „ХЕТ“ а.д. Требиње

29.12.2022.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење МСЕ „Пађени 3“

28.12.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕЛИНГ МХЕ“ Теслић

28.12.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „GREEN ENERGY“ д.о.о.

28.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МХЕ „Црквина“

28.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај – МХЕ „Стопани 2“

28.12.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МСЕ „ХС 5“

28.12.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МСЕ „ХС 2“

28.12.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МСЕ „Геонова 8“

28.12.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МСЕ „Геонова 7“

28.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Турменти 4“

28.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Турменти 3“

28.12.2022.
Copyright © 2023