REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Мркаљевић Ведран, Прњавор

28.12.2022.

Закључак о рјешавању спора – Алмир Надаревић, Бања Лука

28.12.2022.

Закључак о рјешавању спора – Новица Врањеш, Бања Лука

28.12.2022.

Закључак о рјешавању спора – Јово Богдановић, Бања Лука

28.12.2022.

Рјешење о давању сагласности на „Упутство о раду балансне групе обновљивих извора енергије

27.12.2022.

Рјешење о утврђивању потребног годишњег прихода оператора дистрибутивног система – „Електродистрибуција“ а.д. Пале

20.12.2022.

Рјешење о утврђивању потребног годишњег прихода оператора дистрибутивног система – „Електрокрајина“ а. д. Бања Лука

20.12.2022.

Рјешење о утврђивању потребног годишњег прихода оператора дистрибутивног система – „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина

20.12.2022.

Рјешење о утврђивању потребног годишњег прихода оператора дистрибутивног система – „Електро – Добој“ а.д. Добој

20.12.2022.

Рјешење о утврђивању потребног годишњег прихода оператора дистрибутивног система – „Електро – Херцеговина“ а.д. Требиње

20.12.2022.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град

16.12.2022.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕЛИНГ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ ТЕСЛИЋ

15.12.2022.

Рјешење о поравнању прихода између оператора дистрибутивних система у Републици Српској

15.12.2022.

Одлука о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској

15.12.2022.

Одлука о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

15.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Демићка“

05.12.2022.

Рјешење о укидању Рјешења о одобрењу права на подстицај – МХЕ „Јелеч“

05.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Запеће“

05.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Новаковићи“

05.12.2022.

Рјешење о промјени врсте права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Медна“

05.12.2022.
Copyright © 2023