REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Брчин Мирко, Бања Лука

28.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – „MISS BEST“ д.о.о. Источни Дрвар

24.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Миленка Ковачић, Бања Лука

24.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Мајкић Душан, Бања Лука

24.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Агенција за развој предузећа Еда, Бања Лука

24.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Живко Танасић, Бања Лука

24.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Милена Шешић, Бања Лука

24.05.2021.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Млин“

21.05.2021.

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ГАСНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ И РАЗВОЈ“ Зворник

04.05.2021.

Закључак о рјешавању спора – Кременовић Душко, Бања Лука

29.04.2021.

Закључак о рјешавању спора – Горан Чолић, Бања Лука

29.04.2021.

Закључак о одбацивању Захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – СЕ „MTEL TKC TREBINJE“

29.04.2021.

Закључак о рјешавању спора – Радивојац Радослав, Бања Лука

29.04.2021.

Рјешење о измјени рјешења о утврђивању права на подстицај за производњу електричне енергије – Биогасна електрана „BUFFALO ENERGY GOLD – MG“

29.04.2021.

Закључак о рјешавању спора – Васкрсија Тошић, Прњавор

29.04.2021.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Медош“

29.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Продукт 1”

12.04.2021.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у МСЕ „Бела 1”

12.04.2021.

Рјешење о одобрењу дјелимичног права на подстицај за производњу у МСЕ „Озон 4”

12.04.2021.

Закључак о одржавању формалне расправе – с.п. „Мотел Драгана“ Бања Лука

09.04.2021.
Copyright © 2021