REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Maltex 2“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Maltex 1“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Обале 3“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Обале 2“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Обале 1“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификат за производно постројење – РНБ „Солар 4“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – „РНБ Солар 3“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – „РНБ Солар 2“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – „РНБ Солар 1“

12.03.2021.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – „Фотонапонска соларна електрана 250 kWp Братунац“

12.03.2021.

Закључак о рјешавању спора – Бициклистички клуб БСК, Бања Лука

08.03.2021.

Закључак о рјешавању спора – Црква Светог Пророка Илије, Горња Мравица

08.03.2021.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији БиХ – МХ „Електропривреда Републике Српске“

08.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковић 14“

05.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 13“

05.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 12“

05.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 11“

05.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 7“

05.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 10“

05.03.2021.

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МСЕ „Берковићи 9“

05.03.2021.
Copyright © 2021