REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Штедрић 1“

07.08.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Стопани 2”

07.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 5“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 4“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 3“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 2“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Зрак 1“

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Зелени Јадар“

03.08.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Дренова“

03.08.2020.

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Крупац”

03.08.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу ел. енергије у МСЕ „Брестовчина хала“

03.08.2020.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку – Анто Домазет, Бања Лука

31.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Јовановић Жарко, Бања Лука

20.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Слијепчевић Душко, Челинац

20.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Марко и Лука Бањац, Бања Лука

20.07.2020.

Закључак о рјешавању спора – Бањац Мирослав, Бања Лука

20.07.2020.

Закључак о провођењу тарифног поступка и одржавању јавне расправе – „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик

17.07.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Брестовчина-хала“

16.07.2020.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МХЕ „Стопани 2“

16.07.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Касарна 1“

16.07.2020.
Copyright © 2020