REERS

Одлуке и закључци

Закључак о рјешавању спора – Марија Глишић-Кривошија, Бања Лука

31.01.2024.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије „НИК-ПРОМ“ д.о.о. Билећа

26.01.2024.

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом – „ГАС-РЕС“ д.о.о. Бања Лука

25.01.2024.

Рјешење о давању мишљења на избор резервног снабдјевача

25.01.2024.

Рјешење о покретању поступка за издавање гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Жираја“

25.01.2024.

Рјешење о покретању поступка за издавање гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Жежеља“

25.01.2024.

Рјешење о покретању поступка за издавање гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Велика Јасеница“

25.01.2024.

Рјешење о покретању поступка за издавање гаранција о поријеклу електричне енергије – МХЕ „Жираја 2“

25.01.2024.

Закључак о рјешавању спора – Вукмировић Никола, Бања Лука

10.01.2024.

Закључак о рјешавању спора – Калкан Милица, Бања Лука

10.01.2024.

Закључак о рјешавању спора – Драган Пекија, Нови Град

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 9“

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 8“

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 7“

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 6“

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 5“

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 4“

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 3“

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 2“

10.01.2024.

Рјешење о издавању сертификата – МСЕ „ТЕП Солар 1“

10.01.2024.
Copyright © 2024