REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 142. редовне сједнице

22.04.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Јовић Милош, Бања Лука

16.04.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Кривокућа Мићо, Бања Лука

16.04.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Главица“

16.04.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ – „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука

16.04.2020.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права за МСЕ „Бесједа 1“ и МСЕ „Бесједа 2“

10.04.2020.

Обавјештење о одржавању 141. редовне сједнице

10.04.2020.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Главица“

26.03.2020.

Обавјештење о рјешавању спора: Полић Жарко, Бања Лука

26.03.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – „Marinković commerce“ д.о.о. Бања Лука

26.03.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Каурин Ивица, Бања Лука

26.03.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – „МИБ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Рогатица

26.03.2020.

Обавјештење о рјешавању спора: Фрањо Гагула, Бања Лука

26.03.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Ђаковић Славица, Прњавор

26.03.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ „Клобучарица“

23.03.2020.

Обавјештење о одржавању 140. редовне сједнице

19.03.2020.

Обавјештење о одлагању формалне расправе

18.03.2020.

Обавјештење о одлагању опште расправе – Нацрт дозволе за производњу електричне енергије МХЕ „Главица“

18.03.2020.

Обавјештење о утврђивању Нацрта одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из ОИЕ и у ефикасној когенерацији

16.03.2020.

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за производњу електричне енергије – МХЕ „Главица“

13.03.2020.
Copyright © 2024