REERS

Обавјештења

Обавјештење о одлагању 57. редовне сједнице

25.11.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Бојана Арсенић, Бања Лука

24.11.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Копрен Драго, Бања Лука

24.11.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Пејашиновић Гојко, Нова Топола

24.11.2022.

Обавјештење о одржавању 57. редовне сједнице

23.11.2022.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Тарифног система и упућивању на јавно разматрање

13.11.2022.

Обавјештење о усвајању Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о методологији за утврђивање цијене јавног и резервног снабдијевања ел. енергијом, и упућивању на јавно разматрање

13.11.2022.

Обавјештење о одржавању 56. редовне сједнице

11.11.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ОИЕ“ Зворник

11.11.2022.

Обавјештење о одржавању 55. редовне сједнице

04.11.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „Тули 3” и МСЕ „Тули 4”

04.11.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за МСЕ „Тули 1” и МСЕ „Тули 2”

04.11.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата – MСE 50 kW „MСE COMP ASTOR 50 kW“

24.10.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – Мала соларна фотонапонска електрана „Браварија Пиле“

21.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Удружење грађана „Твоја ријеч“ Бања Лука

21.10.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије

20.10.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – „Прво гасно друштво“ д.о.о. Зворник

19.10.2022.

Обавјештење о утвреном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

19.10.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Батковићи 3“, „Батковићи 4“, „Батковићи 8“ и „Батковићи 9“

19.10.2022.

Обавјештење о одржавању 54. редовне сједнице

19.10.2022.
Copyright © 2023