REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Радивојац Радослав, Бања Лука

18.10.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Зелени Јадар“

11.10.2021.

Обавјештење о одржавању 16. редовне сједнице

08.10.2021.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку по жалби на електроенергетску сагласност – Миленка Сушић, Требиње

04.10.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за продужење важења сертификата за производно постројење – Когенеративно постројење на биомасу „Нова Топлана“

24.09.2021.

Обавјештење о одржавању 15. редовне сједнице

24.09.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Удружење „Балтазар“, Бања Лука

20.09.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Hidraulika flex 1“ и МСЕ „Hidraulika flex 2“

14.09.2021.

Обавјештење о одржавању 14. редовне сједнице

10.09.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Панџа Петар, Бања Лука

06.09.2021.

Обавјештење о одржавању 13. редовне сједнице

03.09.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом „Х.Г.Е. д.о.о. Бања Лука“

31.08.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Језеро 1“, „Језеро 2“, „Језеро 3“ и „Језеро4“

27.08.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Мадра 3“ и МСЕ „Мадра 4“

27.08.2021.

Обавјештење о одржавању 12. редовне сједнице

27.08.2021.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „ХТ Solar 1“ и „ХТ Solar 2“

27.08.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – СФЕ „Текстил Дијана“

27.08.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Дарко Видовић, Бања Лука

27.08.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Родић Небојша, Бања Лука

27.08.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Језеро 7“ и МСЕ „Језеро 8“

25.08.2021.
Copyright © 2022