REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању формалне расправе – Феризовић Долић Фарук, Бања Лука

02.04.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Михајловић Љиљана и Синиша, Бања Лука

02.04.2024.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ЕД 1“ – „ЕД 4“

01.04.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Остоја Кременовић, Бања Лука

01.04.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Поље 1“- „Поље 4“

27.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Елиос“

27.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Dineco 1“ и „Dineco 3“

27.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Bela 2“

27.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Торич 5“

27.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Грабовице 1“ – МСЕ „Грабовице 8“

27.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Божићи 1“ – „Божићи 10“

27.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Торич 6“

27.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП- МСЕ „Гуњевци 1“- „Гуњевци 6“

27.03.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за измјену сертификата за производно постројење – МСЕ „Торич 1“

25.03.2024.

Обавјештење о одржавању 91. редовне сједнице

22.03.2024.

Саопштење за јавност

19.03.2024.

Обавјештење о пријему захтјеву за одобрење ПП – МСЕ „Обале 4“ – МСЕ „Обале 9“

18.03.2024.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

15.03.2024.

Обавјештење о наставку одржавања 90. редовне сједнице

14.03.2024.

 Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата – МСЕ „Обудовац 1“ -„Обудовац 4“

14.03.2024.
Copyright © 2024