REERS

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Солар 4“

25.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 3“

25.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 4“

25.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 2“

25.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 1“

25.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Делта“

25.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 5“

25.12.2019.

Обавјештење о одржавању 133. редовне сједнице

24.12.2019.

Обавјештење о одржавању 132. редовне сједнице

24.12.2019.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно простојење – СЕ „Љубиње 3Ј 142 kWp“

23.12.2019.

Обавјештење о одржавању 131. редовне сједнице

20.12.2019.

Обавјештење о одржавању 130. редовне сједнице

20.12.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Врањеш Новица, Бања Лука

20.12.2019.

Обавјештење о рјешавању спора – Ракић Слободан, Бања Лука

20.12.2019.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај у производним постројењима – МСЕ „МС Солар 1“ и МСЕ „МС Солар 2“

19.12.2019.

0бавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МСЕ „Торич 3“

19.12.2019.

Обавјештење о поднесеним захтјева за издавање сертификата за производно постројење – СЕ „Еко енергетика 1“, СЕ „Еко енергетика 2“, СЕ „Еко енергетика 3“, СЕ „Еко енергетика 4“ и СЕ „Еко енергетика 5“

18.12.2019.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку – Пртић Драган, Бања Лука

18.12.2019.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „ДЕЛТА“

13.12.2019.

Обавјештење о одржавању 129. редовне сједнице

11.12.2019.
Copyright © 2020