REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 53. редовне сједнице

14.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Синиша Марковић, Бања Лука

12.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Рацо Марко, Градишка

12.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Панић Горан, Бања Лука

11.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Колунџија Нада, Приједор

11.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Момир М. Радуловић, Бијељина

11.10.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Драженка Јанковић, Бања Лука

11.10.2022.

Обавјештење о поднесном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Влахиња“

04.10.2022.

Обавјештење о одржавању 52. редовне сједнице

30.09.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за пренос и издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије – МСЕ „Геонова 3“ и „Луг 9“

30.09.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

28.09.2022.

Обавјештење о одржавању 51. редовне сједнице

23.09.2022.

Обавјештење о покренутом тарифном поступку и јавном разматрању захтјева оператора транспортног система природног гаса за одобрeње тарифних ставова за кориснике транспортног система, зона „Зворник“

16.09.2022.

Обавјештење о одржавању 50. редовне сједнице

16.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – „СИГНУМ“ д.о.о. Бијељина

09.09.2022.

Обавјештење о одржавању 49. редовне сједнице

09.09.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – “TRADING ENERGY CLUSTER“ д.о.о.

09.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Весна Јосиповић, Бања Лука

05.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Милован Ожеговић, Поткозарје

05.09.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Ненад Милисавић, Бања Лука

05.09.2022.
Copyright © 2023