REERS

Обавјештења

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП-МСЕ „Луг 4“, „Луг 7“, „Луг 8“, „Геонова 2“, „Геонова 3“, „Геонова 4“, „ХС 1“, „Братач 9“, „Геонова 7“, „Геонова 8“, „Геонова 9“, „ХС 2“, „ХС 5“ и „Геонова 1“

03.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Ћулафић Драгутин, Бања Лука

03.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – „REFLEX“ д.о.о. Градишка

03.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – „Family Group“ д.о.о. Угљевик

03.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Дејан Поповић, Челинац

03.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Проле Алекса, Бања Лука

03.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Стојан Ђакић, Бања Лука

03.03.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „МЕГА ЕЛЕКТРИК“ а.д. Лакташи

25.02.2022.

Обавјештење о одржавању 28. редовне сједнице

25.02.2022.

Обавјештење о одржавању 27. редовне сједнице

25.02.2022.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Мируше 5“, „Мируше 6“ и „Мируше 7“

25.02.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Братач 9“

22.02.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Луг 4“, „Луг 7“ и „Луг 8“

22.02.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Геонова 9“, „ХС 2“ и „ХС 5“

22.02.2022.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Кладари 1“, „Кладари 2“, „Кладари 3“ и „Кладари 4“

21.02.2022.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Електро Добој – Теслић“

21.02.2022.

Обавјештење о одржавању 26. редовне сједнице

21.02.2022.

Обавјештење о поднесеним Захтјевима за издавање сертификата – МСЕ „Геонова 7“, „Геонова 8“ и „ХС 1“

18.02.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Геонова 4“

18.02.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Геонова 3“

18.02.2022.
Copyright © 2022