REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Озрен“ – „Боровно 1“

12.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 7. јуна 2024. године од привредног друштва „Озрен-Боровно“ д.о.о. Фоча, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој соларној електрани „Озрен-Боровно 1“, која се гради на земљишту означеном као к.ч. број 18, КО Брод, општина Фоча…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Озрен – Боровно 1 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Озрен – Боровно 1 (латиница)

Copyright © 2024