REERS

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 15“

05.06.2024.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je 21. маја 2024. године од привредног друштва „Актина” д.о.о. Бања Лука примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у малој соларној електрани „Жиљево 15“…

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Жиљево 15 (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ Жиљево 15 (латиница)

Copyright © 2024