REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Слијепчевић Олга, Бања Лука

14.06.2024.

На 99. редовној сједници одржаној дана 13.06.2024. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Слијепчевић Олге из Бање Луке, против МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње и МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Слијепчевић Олга, Бања Лука (латиница)

Обавјештење о рјешавању спора – Слијепчевић Олга, Бања Лука (ћирилица)

 

Copyright © 2024