REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Марија Глишић Кривошија, Бања Лука

13.10.2023.

Обавјештење о одржавању 77. редовне сједнице

06.10.2023.

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „МЕГА ДРВО“ д.о.о. Бијељина

25.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Цвијић Милорад, Градишка

25.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Белма Селман, Бања Лука

25.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Јово Благојевић, Бања Лука

25.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Мирослав Јањић, Касиндо

25.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Дренка Булић, Бања Лука

25.09.2023.

Обавјештење о јавном разматрању – План развоја транспортног система природног гаса за период 2024-2033. године – „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале

22.09.2023.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата – МСЕ „Озон 2“

22.09.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

22.09.2023.

Обавјештење о одржавању 76. редовне сједнице

15.09.2023.

Обавјештење о утврђеном нацрту Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора

05.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Томић Ненад, Бијељина

01.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Тамара Регодић Станковић, Бања Лука

01.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – „Терзић“ д.о.о. Пале

01.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Стојанка Манојловић, Добој

01.09.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „Trading Energy Cluster“ д.о.о.

01.09.2023.

Обавјештење о рјешавању спора – Кољић Маида, Бања Лука

01.09.2023.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МП „Пандуревић“ д.о.о. Модрича

31.08.2023.
Copyright © 2023