REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Којо Цвјетковић, Прибој

05.09.2022.

Обавјештење о одржавању 48. редовне сједнице

02.09.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „DELASO“ д.о.о. Теслић

02.09.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Берковићи 19“, „Берковићи 20“, „Берковићи 21“, „Берковићи 22“, „Берковићи 23“ и „Берковићи 24“

01.09.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Берковићи 13“, „Берковићи 14“, „Берковићи 15“, „Берковићи 16“, „Берковићи 17“ и „Берковићи 18“

30.08.2022.

Обавјештење о одржавању 47. редовне сједнице

26.08.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Берковићи 7“, „Берковићи 8“, „Берковићи 9“, „Берковићи 10“, „Берковићи 11″ и“Берковићи 12“

23.08.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари

19.08.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења која користе обновљиве изворе енергије за МСЕ „Берковићи 1“, „Берковићи 2“, „Берковићи 3“, „Берковићи 4“, „Берковићи 5“ и „Берковићи 6“

18.08.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ECO ENERGY“ д.о.о. Требиње

18.08.2022.

Обавјештење о одржавању 46. редовне сједнице

12.08.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за пренос и издавање сертификата за МХЕ „Црквина”

11.08.2022.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Милан Петровић из Бање Луке

05.08.2022.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Бранко Пејаковић из Челинца

05.08.2022.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Татјана Обрадовић из Бање Луке

05.08.2022.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку, Милица Чорни из Бање Луке

05.08.2022.

Обавјештење о одржавању 45. редовне сједнице

29.07.2022.

Обавјештење о разматрању радног материјала Тарифног система за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже

25.07.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Франко Џеп д.о.о. Бијељина

22.07.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Марчетић Милан, Бања Лука

22.07.2022.
Copyright © 2023