REERS

Обавјештења

Обавјештење о поступку преноса и захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Медна“

24.06.2020.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – Милошевић Велибор, Братунац

22.06.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Штедрић 1“, „ZEMX“ д.о.о. Сребреница

22.06.2020.

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – Мишић Зоран, Бијељина

19.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Тркуља Давор, Бања Лука

19.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Дакић Миленко, Бања Лука

19.06.2020.

Обавјештење о одржавању 146. редовне сједнице

12.06.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај, МХЕ „Ситонија“

10.06.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње, МХЕ „Голубача“

10.06.2020.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај, МХЕ „Војскова“

10.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку: Бранко Зрнић, Бања Лука

09.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку: Рајко Штековић, Бања Лука

09.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку: Стојанка Малић, Бања Лука

09.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора – Партало Слађана, Бања Лука

04.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора: Благојевић Далибор, Бања Лука

04.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора: Ороз Мира, Бања Лука

04.06.2020.

Обавјештење о рјешавању спора: Цвијетић Љиљана, Бања Лука

04.06.2020.

Обавјештење о одржавању 145. редовне сједнице

29.05.2020.

Обавјештење о утврђивању Нацрта дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

28.05.2020.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Медна“

26.05.2020.
Copyright © 2020