REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 8. редовне сједнице

09.07.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Жираја II“

09.07.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Девић Марија, Теслић

24.06.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ „Кућна турбина“

23.06.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о издавању дозвола

21.06.2021.

Обавјештење о одржавању 7. редовне сједнице

18.06.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о методологији за утврђивање цијене јавног и резервног снабдијевања електричном енергијом

18.06.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта Правилника о снабдијевању и промјени снабдијевача

18.06.2021.

Обавјештење о одржавању 6. редовне сједнице

18.06.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова

11.06.2021.

Обавјештење о одржавању 5. редовне сједнице

11.06.2021.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МХЕ „Ситонија“ и МХЕ „Голубача“

10.06.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Кућна турбина“

10.06.2021.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање претходног одобрења за изградњу директног гасовода – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

10.06.2021.

Обавјештење о утврђивању Нацрта измјена и допуна Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

10.06.2021.

Обавјештење о утврђеном Нацрту рјешења о измјени дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Бочац 2“

09.06.2021.

Обавјештење о одржавању 4. редовне сједнице

04.06.2021.

Обавјештење о одржавању 3. редовне сједнице

03.06.2021.

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ „Прелив“

28.05.2021.

Обавјештење о рјешавању спора – Ковачић Слободанка, Бања Лука

28.05.2021.
Copyright © 2022