REERS

Обавјештења

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Медош“

11.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука

08.04.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Јабланица“

08.04.2022.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“ и „Мируше 4“

04.04.2022.

Обавјештење о одржавању 32. редовне сједнице

01.04.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Шуман Драган, Бања Лука

31.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Радован Зрнић, Бања Лука

31.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Ђукић Данијел, Приједор

31.03.2022.

Обавјештење о одржавању 31. редовне сједнице

25.03.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“ и „Мируше 4“

23.03.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Месићи – Нова“

22.03.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Богатићи Нова“

22.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Симић, Бања Лука

21.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – „STUDIO DESING“ д.о.о. Бања Лука

21.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Петра Миловановић, Бања Лука

21.03.2022.

Обавјештење о одржавању 30. редовне сједнице

11.03.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ZEMX“ д.о.о. Сребреница

11.03.2022.

Обавјештење о одржавању 29. редовне сједнице

04.03.2022.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП-МСЕ „Луг 4“, „Луг 7“, „Луг 8“, „Геонова 2“, „Геонова 3“, „Геонова 4“, „ХС 1“, „Братач 9“, „Геонова 7“, „Геонова 8“, „Геонова 9“, „ХС 2“, „ХС 5“ и „Геонова 1“

03.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Ћулафић Драгутин, Бања Лука

03.03.2022.
Copyright © 2022