REERS

Обавјештење о утврђивању Нацрта Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система

24.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 19. редовној сједници, одржаној 18.11.2021. године, утврдила Нацрт Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреж и обрачун цијене коришћења затвореног електродистрибутивног система…

Обавјештење о утврђивању Нацрта Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електроодистрибутивног система (ћирилица)

Обавјештење о утврђивању Нацрта Методологије за утврђивање накнаде за коришћење електродистрибутивне мреже и обрачун цијене коришћења затвореног електроодистрибутивног система (латиница)

 

Copyright © 2024