REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ „Зелени Јадар“

11.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 31. децембра 2020. године примила захтјев за одобрење права на подстицај у производном постројењу Малa хидроелектранa „Зелени Јадар“. Подносилац захтјева је Друштво са ограниченом одговорношћу „Green Energy-R“ Братунац…

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ Зелени Јадар (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МХЕ Зелени Јадар (латиница)

Copyright © 2024