REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“, „Мируше 4“, „Мируше 8“ „Мируше 9“ и „Мируше 10“

11.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 29. октобра 2021. године од привредног друштва „ETMax“ д.о.о. за производњу, трговину и услуге, Бања Лука, примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у малим соларним електранама „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“, „Мируше 4“, „Мируше 8“ „Мируше 9“ и „Мируше 10“…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ Мируше 1Мируше 2Мируше 3Мируше 4 Мируше 8 Мируше 9 и Мируше 10 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ Мируше 1Мируше 2Мируше 3Мируше 4Мируше 8 Мируше 9 и Мируше 10 (латиница)

Copyright © 2024