REERS

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ „ХТ Solar 2“

11.11.2021.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 29. октобра 2021. године од подносиоца захтјева „XT Company“ д.о.о. Требиње, са адресом Растоци бб, Требиње, примила захтјев за одобрење права на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени за електричну енергију која ће се производити у соларној електрани МСЕ „ХТ Solar 2“, инсталисане снаге 117,6 kW, планиране годишње производње од 160.000 kWh, изграђене на земљишту означеном као к.ч. бр. 555, К.О. Заушје, општина Билећа…

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ XT Solar 2 (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије – МСЕ XT Solar 2 (латиница)

Copyright © 2024