REERS

Одлуке и закључци

Закључак о одбацивању Захтјева за издавање дозволе за изградњу – МХЕ „Медош“

02.07.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МХЕ „Запеће“

23.06.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за производно постројење – МХЕ „Отоке 1“

23.06.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије за Когенеративно производно постројење на биомасу „Нова топлана“

23.06.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај – МХЕ „Војскова“

23.06.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Ситонија“

23.06.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производноом постројењу – МХЕ „Голубача“

23.06.2020.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Главица“

23.06.2020.

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора – Мишић Зоран, Бијељина

19.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Тркуља Давор, Бања Лука

19.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Дакић Миленко, Бања Лука

19.06.2020.

Закључак о прекидању поступка издавања дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Миљацка“

18.06.2020.

Закључак о прекидању поступка издавања сертификата за производно постројење – МХЕ „Миљацка“

18.06.2020.

Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије у МХЕ „Медна“

12.06.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење МХЕ „Главица“

10.06.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење МХЕ „Ситонија“

10.06.2020.

Рјешење о издавању сертификата за производно постројење МХЕ „Голубача“

10.06.2020.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку: Бранко Зрнић, Бања Лука

09.06.2020.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку: Рајко Штековић, Бања Лука

09.06.2020.

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку: Стојанка Малић, Бања Лука

09.06.2020.
Copyright © 2021