REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Дуб“

04.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Партало Слађана, Бања Лука

04.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Благојевић Далибор, Бања Лука

04.06.2020.

Закључак о рјешавању спора: Ороз Мира, Бања Лука

04.06.2020.

Закључак о рјешавању спора – Цвијетић Љиљана, Бања Лука

04.06.2020.

Закључак о одржавању опште расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у МХЕ „Миљацка“

28.05.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Влахиња 1“

27.05.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Кијево 2“

27.05.2020.

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије – МХЕ „Кућна турбина“

27.05.2020.

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Медна“

26.05.2020.

Рјешење о издавању дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Главица“

18.05.2020.

Закључак о рјешавању спора – Сердар Мирослав, Бања Лука

15.05.2020.

Закључак о рјешавању спора: Гаковић Гордана, Бања Лука

15.05.2020.

Закључак о провођењу јавне расправе – Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – МХЕ „Миљацка“

15.05.2020.

Закључак о провођењу јавне расправе – МХЕ „Дуб“

14.05.2020.

Рјешење о издавању дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ – „LE TRADING BH“ д.о.о. Бања Лука

07.05.2020.

Закључак о цертификацији оператера транспортног система природног гаса – „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. Пале

05.05.2020.

Закључак о рјешавању спора – Самарџић Дражен, Лакташи

28.04.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије у МСЕ „БМБ Делта“

28.04.2020.

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње електричне енергије у МСЕ „Атлантик“

28.04.2020.
Copyright © 2021