REERS

Одлуке и закључци

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 5“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Делта“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 2“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 4“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 1“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 3“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 5“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 4“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 3“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 2“

27.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – СЕ „ЕКО ЕНЕРГЕТИКА 1“

27.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „МС Солар 2“

25.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „МС Солар 1“

25.12.2019.

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије – МСЕ „Торич 3“

25.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификат за производно постројење – МСЕ „МС Солар 2“

20.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „МС Солар 1“

20.12.2019.

Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење – МСЕ „Торич 3“

20.12.2019.

Закључак о рјешавању спора – Врањеш Новица, Бања Лука

20.12.2019.

Закључак о рјешавању спора – Ракић Слободан, Бања Лука

20.12.2019.

Закључак о одбацивању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу – МХЕ „Штедрић 1“

18.12.2019.
Copyright © 2021