REERS

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – „WASSERKRAFT“ д.о.о. Бања Лука

15.03.2024.

Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом (у даљем тексту: Нацрт дозволе), утврђен у поступку по захтјеву подносиоца “WASSERKRAFT“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука, упућује се на јавно разматрање…

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – WASSERKRAFT д.о.о (ћирилица)

Закључак о јавном разматрању – Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом – WASSERKRAFT д.о.о (латиница)

Copyright © 2024