REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај, МХЕ „Војскова“

10.06.2020.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје Обавјештење за јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у МХЕ „Војскова“

Обавјештење о пријему захтјева број 01-244-4/20 од 05.06.2020. (ћирилица)

Обавјештење о пријему захтјева број 01-244-4/20 од 05.06.2020. (латиница)

Copyright © 2024