REERS

Обавјештење о поступку преноса и захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Медна“

24.06.2020.

„ЕХЕ“ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука поднијело је, дана 21.05.2020. године, Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу хидроелектрану „Медна“…

Обавјештење о поступку преноса и захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Медна (ћирилица)

Обавјештење о поступку преноса и захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Медна (латиница)

Copyright © 2024