REERS

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Стопани 2“

02.07.2020.

“ЕНЕРГИЈА ВОДЕ“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука поднијело је дана 01.04.2020. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије, за Малу хидроелектрану „Стопани 2“, Општина Котор Варош…

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Стопани 2 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ Стопани 2 (латиница)

 

Copyright © 2024