REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Проле Алекса, Бања Лука

03.03.2022.

На 26. редовној сједници одржаној дана 25.02.2022. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, након разматрања захтјева за рјешавање спора Проле Алексе из Бање Луке, заступан по пуномоћнику Арсенију Балтићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука и МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње…

Обавјештење о рјешавању спора – Проле Алекса, Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Проле Алекса, Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024