REERS

Обавјештење о рјешавању спора – Стојан Ђакић, Бања Лука

03.03.2022.

На 26. редовној сједници, одржаној 25. фебруара 2022. године у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, је након разматрања захтјева за рјешавање спора Стојана Ђакића из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука…

Обавјештење о рјешавању спора – Стојан Ђакић, Бања Лука (ћирилица)

Обавјештење о рјешавању спора – Стојан Ђакић, Бања Лука (латиница)

 

Copyright © 2024