REERS

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ „Јабланица“

08.06.2022.

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је примила захтјев  за одобрење права на подстицај од Друштва са ограниченом одговорношћу „Energreen“ Вишеград за електричну енергију која ће се производити у малој хидроелектрани „Јабланица“, инсталисане снаге 950 kW и планиране годишње производње 4.200.000 kWh…

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ Јабланица (ћирилица)

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај – МХЕ Јабланица (латиница)

Copyright © 2024