REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 35. редовне сједнице

13.05.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Месна индустрија „ТРИВАС“ Прњавор

13.05.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „ЕТМах 3“ и МСЕ „ЕТМах 4“

12.05.2022.

Обавјештење о одржавању 34. редовне сједнице

05.05.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 10“

04.05.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 9“

04.05.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Мируше 8“

04.05.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Луг 9“

03.05.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ЕТМах“ д.о.о. Бања Лука

21.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту Правилника о тарифној методологији у систему транспорта и складиштења природног гаса

21.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање производње електричне енергије – „БББ“ д.о.о. Шипово

21.04.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Поповић Анђелка, Бања Лука

19.04.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Ћетојевић Роса, Бања Лука

19.04.2022.

Обавјештење о одржавању 33. редовне сједнице

13.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

13.04.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Медош“

11.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука

08.04.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Јабланица“

08.04.2022.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“ и „Мируше 4“

04.04.2022.

Обавјештење о одржавању 32. редовне сједнице

01.04.2022.
Copyright © 2024