REERS

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Тесла 4“

16.06.2022.

Друштво с ограниченом одговорношћу „ТЕСЛА“ за трговину на велико и мало, увоз-извоз, инжињеринг и услуге Модрича, поднијело је дана 03.05.2022. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње захтјев за издавање сертификата за производно постројење која користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану „ТЕСЛА 4“, Општина Модрича…

 

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Тесла 4 (ћирилица)

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ Тесла 4 (латиница)

 

Copyright © 2024