REERS

Обавјештења

Обавјештење о одржавању 101. редовне сједнице

19.06.2024.

Обавјештење о одржавању 100. редовне сједнице

19.06.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Слијепчевић Олга, Бања Лука

14.06.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – „ГАЛОП“ д.о.о. Бања Лука

14.06.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Бојан Драгић, Бијељина

14.06.2024.

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Бабић, Бања Лука

14.06.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Жиљево 10“

13.06.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Жиљево 9“

13.06.2024.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МСЕ „Жиљево 8“

13.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Солар Прибој 8“

12.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Клобук“

12.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Озрен – Боровно 3“

12.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Озрен“ – „Боровно 1“

12.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП – ФНЕ „Солар Прибој 1“

11.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ПП – МСЕ „Рогошина“ и „Рогошина 2“

11.06.2024.

Обавјештење о одржавању 99. редовне сједнице

07.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 15“

05.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 13“ и МСЕ „Жиљево 14“

05.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Жиљево 11“ и МСЕ „Жиљево 12“

05.06.2024.

Обавјештење о пријему захтјева за одобрење ППП – МСЕ „Comp-astor 8“ – „Comp-astor 11“

05.06.2024.
Copyright © 2024