REERS

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње ее – „ЕРС“ мале хидроелектране д.о.о. Фоча

25.06.2024.

„ЕРС“ мале хидроелектране д.о.о. за производњу и дистрибуцију електричне енергије Фоча, поднијело је 08.05.2024. године Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије…

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње ее – ЕРС мале хидроелектране доо Фоча (ћирилица)

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње ее – ЕРС мале хидроелектране доо Фоча (латиница)

Copyright © 2024