REERS

Обавјештења

Обавјештење о рјешавању спора – Ћетојевић Роса, Бања Лука

19.04.2022.

Обавјештење о одржавању 33. редовне сједнице

13.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности управљања постројењем за компримовани природни гас – А.Д. „Рафинерија нафте Брод“

13.04.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Медош“

11.04.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука

08.04.2022.

Обавјештење о поднесеном захтјеву за издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Јабланица“

08.04.2022.

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење права на подстицај – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“ и „Мируше 4“

04.04.2022.

Обавјештење о одржавању 32. редовне сједнице

01.04.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Шуман Драган, Бања Лука

31.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Радован Зрнић, Бања Лука

31.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Ђукић Данијел, Приједор

31.03.2022.

Обавјештење о одржавању 31. редовне сједнице

25.03.2022.

Обавјештење о поднесеним захтјевима за издавање сертификата за производна постројења – МСЕ „Мируше 1“, „Мируше 2“, „Мируше 3“ и „Мируше 4“

23.03.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Месићи – Нова“

22.03.2022.

Обавјештење о поднесеном Захтјеву за пренос и издавање сертификата за производно постројење – МХЕ „Богатићи Нова“

22.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Драган Симић, Бања Лука

21.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – „STUDIO DESING“ д.о.о. Бања Лука

21.03.2022.

Обавјештење о рјешавању спора – Петра Миловановић, Бања Лука

21.03.2022.

Обавјештење о одржавању 30. редовне сједнице

11.03.2022.

Обавјештење о утврђеном Нацрту дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије – „ZEMX“ д.о.о. Сребреница

11.03.2022.
Copyright © 2022