REERS

Обавјештење о одржавању формалне расправе – „РАФТИНГ ЦЕНТАР РТ“ д.о.о. Фоча

28.06.2024.

Дана 22.05.2024. године привредно дурштво „Rafting Centar RT“ д.о.о. Фоча (у даљем тексту: крајњи купац) је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске, доставило захтјев за рјешавање спора, којим оспорава Рачун за утрошену електричну енергију…

Обавјештење о одржавању ФР – РАФТИНГ ЦЕНТАР РТ доо Фоча (ћирилица)

Обавјештење о одржавању ФР – РАФТИНГ ЦЕНТАР РТ доо Фоча (латиница)

Copyright © 2024